Radyoloji Nedir?

radyoloji

Radyoloji x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin teşhis veya tanı amacı ile kullanıldığı bir tıp alanıdır. Tanısal Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji olarak iki ana gruba ayrılır.

Tanısal Radyoloji

Röntgen (x-ray), ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve radyonuklit görüntüleme (nükleer tıp) yöntemlerinin tanı ve teşhis amaclı kullanıldığı radyoloji bölümüdür.

Girişimsel Radyoloji

Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin tedavi amaçlı kullanıldığı bölümdür. Uygun görüntüleme yöntemleri kullanılarak daha küçük cerrahi işlemler  ya da ciltten (perkütan) girilerek yapılan işlemler ile tedavi yapılmasını sağlar.

Radyoloji Bölümümüzdeki Cihazlar

açık MR

Direkt röntgen

Mammografi

Ultrasonografi

Renkli Doppler

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Manyetik Rezonans Görüntüleme (Açık MR)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH