Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.

Nöroloji tarafından tanısı konulan hastalıkların başında;

 • Çeşitli türevlerde seyreden baş ağrıları
 • Temporal (Dev Hücreli) Arterit
 • Selim İntrakranial Hipertansiyon
 • Epilepsi (sara)
 • Beyin Damar Hastalıkları (Felçler-İnme)
 • Multiplskleroz (MS)
 • Unutkanlık (Demans)
 • Alzheimer Hastalığı
 • Baş Dönmesi
  Denge Bozuklukları
 • Parkinson Hastalığı
 • Çevresel Sinir Hastalıkları
 • Beyin Kanaması
 • Uyku Bozuklukları
 • Nevraljiler – Nöropatiler
 • Koma

EMG (Elektromiyografi)
Sinir ve çizgili kasların elektrik potansiyelinin incelenmesine dayanan bir nörolojik tetkik yöntemidir.

EMG, elektromiyografi teriminin kısaltılmış adıdır. Kasların kasılmasını sağlayan elektriksel aktivitenin izlendiği ve yorumlandığı bir kas incelemesidir. Günlük kullanımında EMG incelemesi denildiğinde kas incelemesi anlamının yanısıra sinir incelemesini de içeren testler bütünü anlamına gelmektedir.

EMG, bel ve boyun fıtıklarında olduğu gibi sinir kökleri ile ilgili durumlarda, yüz felci, karpal tünel sendromunda olduğu gibi periferik sinir sisteminin lokalize, diabetes mellitusda olduğu gibi metabolik hastalıklara bağlı periferik sinir sisteminin yaygın hastalıklarında, periferik sinirlerin travmatik yaralanmalarında, motor nöron hastalığı, myastenia gravis, myopati gibi hastalıkların tanısında kullanılır.
EMG nasıl yapılır?

EMG tetkiki iki kısımda yapılır:

 • Sinirlerin iletimlerinin ölçümü,
 • Kasların incelenmesi. Sizde düşünülen tanıya göre bunların her ikisinin veya yalnızca birinin yapılması gerekebilir. EMG işlemi doktor tarafından yapılır. Tetkik süresi yapılması planlanan işlemin kapsamına göre 15 dakika ile 1.5 saat arasındadır.

EEG
Beynin normal elektriksel aktivitesini ölçmek için yapılan işleme EEG denilir. EEG beyin hücrelerinden kaynaklanan normal ve anormal elektriksel aktivitelerin kafa derisi üzerinden kaydedilmesini sağlayan bir yöntemdir. Başta epilepsi ve bilinç değişiklikleri olmak üzere birçok nörolojik hastalıklarda kullanılabilir.

EEG’nin amacı nedir?

EEG’nin amacı; tanının desteklenmesi, sınıflanması, fokal beyin lezyonunun araştırılması ve epilepsi hastalarının izlenmesidir.

 

EEG hangi durumlarda yapılır?

Beynin normal elektriksel faaliyeti başta epilepsi olmak üzere pek çok durumda bozulur.

EEG çekimi sırasında ortaya çıkan beyin dalgalarının değerlendirmesi ile bu bozukluğun yeri ve şekli hakkında bilgi edinilir.

EEG başta epilepsi (sara) hastalığı olmak üzere birçok sinir hastalıklarında, baş ağrılarının nedenlerinin araştırılmasında beyin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde yapılır.

 

EEG nasıl yapılır?

EEG’de çekim küçük elektrotların saçlı deriye yerleştirilmesiyle yani “pasta” denilen iletken bir madde aracılığı ile yapıştırılmasıyla olur. Bu elektrotların ikisi arasındaki elektriksel potansiyel değişiklikleri bilgisayara kayıt edilir ve sonuç uzman tarafından yorumlanarak, hastaya gerekli bilgi verilir. Elde edilen kaydın incelenmesinde, normale oranla sapmalar bulunmasına dayanılarak, beynin birçok çalışma bozukluğu (sara vb.) teşhis edilebilir.

Yetişkinlerde çekime gelmeden önce saçın bir gün önceden temizlenmesi gereklidir.Tetkik öncesinde hastanın aç veya susuz kalmasına gerek yoktur. Uyku EEG`si çekimi için, hasta kişinin gece belli bir süre uykusuz kalması gerekebilir. Çocuklarda çekim genellikle uykuda yapılmaktadır. Çekimin kolay olması için, çocuğun geç yatırılıp erken kaldırılması önerilir.

EEG’de kullanılan yöntemler?
EEG Rutin ( çocuk-erişkin)
EEG Uyku Aktivasyonu,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH