Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Kardiyoloji son 30 yıl içinde teknolojik olarak çok hızlı bir gelişme göstermiştir. Kardiyoloji’nin tanı ve tedavisini sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıkların şöyle sıralanabilir:

 • Hipertansiyon
 • Aterosklerotik kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi)
 • Kalp ritmi bozuklukları (aritmiler)
 • Doğumsal ve edinsel kalp hastalıkları
 • Kalp Yetmezliği
 • Kapak Hastalıkları
 • Kardiyomiyopatiler
 • Perikard Hastalıkları

Genel olarak göğüs ağrısı, nefes darlığı,  çabuk yorulma, bayılma, baş dönmesi, karın ağrısı, çarpıntı, gaz şikâyeti, ateş gibi çeşitli belirtilerle kendini gösteren kalp hastalıkları dünyada ve ülkemizde öncelikli gelen sağlık sorunlarından biridir. Çok küçük yaşlardan çok ileri yaşlara kadar geniş bir yaş aralığında ortaya çıkmaktadır.  Endokrinoloji, Nefroloji, Nöroloji, Göğüs Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Romatoloji, Hematoloji gibi bilim dallarının da ilgi alanına giren çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği, aritmiler, doğuştan veya edinsel sendromlar, kalp kapak hastalıkları ve benzeri pek çok hastalık da kardiyolojinin tanı ve tedavi için ilgilendiği hastalıklardandır.

Kardiyoloji bölümü yatarak tedavisi gereken hastaları genel servis ve Koroner Yoğun Bakım ünitelerinde(KYBÜ) yatırarak tedavi etmektedir. KYBÜ’ler genel durumu ağır acil müdahale gerekebilecek kalp krizi geçirenler veya hayati tehlike içeren ritim bozuklukları gibi hayati tehlikesi söz konusu olan hastaların takip edildiği birimlerdir.

Kardiyolojinin Kullandığı Bazı Tanı Araçları

 • Ekokardiyografi
 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Kalp stres testi ( Efor Testi)
 • Taşınabilir EKG aygıtı (Ritim Holter)
 • Taşınabilir tansiyon ölçüm cihazı (Tansiyon Holter)
 • Koroner anjiyografi
 • Kardiyak BT Anjiyografi
 • Kardiyak MR
 • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
 • Biyokimya tetkikleri
 • Event recorder
 • Tilt table testi
 • Hemodinamik çalışma
 • Sağ-sol kalp kateterizasyonu

Kardiyolojinin Uygulama Alanları

 • Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti
 • İntrakoroner stent
 • Kalıcı ve geçici kalp pili
 • ICD (implantable cardioverter defibrillator)
 • Mitral ve pulmoner balon valvüloplasti
 • TAVİ
 • Elektrofizyolojik çalışma
 • RF ablasyon
 • Perikardiyosentez
 • Endokardiyal biyopsi
 • Perkütan yolla atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, patent ductus arteriosus ve protez kapak açıklıklarının kapatılması
 • Septal ablasyon

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH