sindaktili

Sindaktili

Sindaktili el veya ayak parmaklarıının birbirine yapışık olması ile kendini gösteren doğumsal bir anomalidir. Bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında başlangıçta birbirine yapışık olan parmaklar, gebeliğin ilerleyen dönemlerinde birbirlerinden ayrılmaya başlar. Bu ayrılma işleminin herhangi bir safhasında ortaya çıkan sorunlar sindaktili gelişimine neden olur. Bu yazımızda el parmaklarında görülen sindaktili hakkında bilgi verilmektedir.

Sindaktili doğumsal el anomalileri içinde oldukça sık görülen bir anomalidir. %50 oranında her iki elde ortaya çıkar. Vakaların %10 – 40’ında kalıtsal bir durum da söz konusudur.

Parmaklar arasındaki yapışıklık sadece deriyi içeren basit bir yapışıklıktan kemik, damar ve tırnağın da işin içine karıştığı komplike yapışıklıklara kadar değişebilir.  Yapışıklık sadece iki parmak arasında olabileceği gibi, tüm parmakların tek bir parmak şeklinde olduğu çok ağır vakalar olarak da görülebilir. Tek başına ayakta görülmesi çok nadirdir.

Sindaktili çok hafif olgular dışında genellikle doğum sonrası erken dönemde hemen fark edilir. En sık orta ve yüzük parmağı arasında görülür. Baş parmak ve işaret parmağı veya işaret parmağı ve orta parmak arasındaki sindaktililer daha nadirdir. Yapışıklık parmağın dibinden parmak ucuna kadar tüm parmağı içerebileceği gibi (tam sindaktili), parmakların sadece belli bir kısmı arasında da olabilir (kısmi sindaktili).

Sindaktili büyümekte olan çocuklar üzerinde hem kozmetik, hem fonksiyonel hem de gelişimsel yönden olumsuz etki yapar. Baş parmak ve işaret parmağı arasındaki yapışıklıklar çocuğun cisimleri kavrama ve tutmasını etkiler. İşaret, orta ve yüzük parmağı içeren yapışıklıklar parmakların bağımsız hareketlerini etkiler. Uzunlukları farklı olan parmaklar arasındaki yapışıklıklar ise çocuğun büyümesi ile beraber uzun olan parmağın kısa olan parmağa doğru eğilmesine neden olur.

Sindaktili ayrıca başka bir genetik anomalinin bir parçası olabileceğinden sindaktili ile doğan bebeklerin olabilecek başka genetik anomaliler açısından da araştırılması gerekir.

Tedavi

Tedavi, çok hafif ve fonksiyonel biz sorun oluşturmayan hastalar dışında cerrahidir. Nadiren çok ileri vakalarda parmakların birbirinden ayrılması fonksiyonel kaybı daha fazla arttırabileceğinden bu tür hastalarda da cerrahi uygulanmayabilir.

Cerrahi tedavinin ne zaman yapılacağı sindaktilinin derecesine göre değişebilir. Ancak ana amaç okul yaşından önce tüm yapışıklıkların açılmasıdır. Birden fazla parmağı içeren sindaktililerde parmakların ayrılması seanslar halinde yapılır. Aynı seansta bir parmağın her iki tarafındaki yapışıklığın açılması parmak kan dolaşımını riske atabilir.

Yapılacak ameliyatın şekli sindaktilinin dercesine göre değişiklik gösterebilir. Genellikle parmakların ayrılmasından sonra mevcut derinin yetersizliği nedeni ile açık kalan bölgelere vücudun başka bir yerinden deri nakli yapmak gerekir.

Sindaktili ameliyatları genel anestezi altında yapılır. Hastanın durumuna göre 1 ve 2 gece hastanede kalmak gerekebilir. 3-4 haftalık bir pansuman döneminden sonra hastalar ellerini yavaş yavaş kullanmaya başlayabilirler.

Sağlıklı günler…

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH