Uz. Dr. Abdulhamit Assaf

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Doğum Yeri ve Tarihi

  • 1966 Meyadin

Eğitim Durumu

  • 2000 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Bilimsel Yayınlar

  • Antibiyotiklerin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkileri
  • HIV Virüsünün Tükrükle Bulaş Yollarının Araştırılması
  • T Cell Hücre Proliferasyonu
  • Cefodizime (Modivid) Antibiyotiğin İmmunomodülatör Etkisi

Üye Olduğu Dernekler

  • Ankem (Antibiyotik Ve Kemoterapi ) Derneği
  • Klimik (Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon )Derneği
  • Tmc (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH